RPMForge'i hoidla lubamine RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x/4.x


RPMforge'i hoidla on utiliit, mida kasutatakse kolmandate osapoolte tarkvarapakettide installimiseks Red Hat Enterprise Linuxi (RHEL) ja ühenduse ENTerprise'i operatsioonisüsteemi (CentOS) alla. See pakub nende Linuxi distributsioonide jaoks rpm-vormingus rohkem kui 5000 tarkvarapaketti.

RPMforge'i hoidla ei ole RHEL-i ega CentOS-i osa, kuid see on mõeldud nende operatsioonisüsteemidega töötamiseks. RPMForge'i pakettide täieliku loendi leiate aadressilt http://packages.sw.be/.

Selles artiklis antakse juhised RPMForge'i hoidla installimiseks ja lubamiseks RHEL/CentOS 7, 6, 5, 4 süsteemides.

RHEL/CentOSi kontrollimine on 32- või 64-bitine süsteem

Süsteemi kontrollimiseks, kas see on 32- või 64-bitine, kasutame käsku "uname -a".

32-bitine süsteem kuvab i686 i686 i386 GNU/Linux ja 64-bitine server x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux.

Nii on käsurea kestast käsuga „uname -a” väga lihtne kontrollida, kas süsteem on 32- või 64-bitine.

# uname -r

Linux tecmint.com 2.6.32-279.5.2.el6.i686 #1 SMP Thu Aug 23 22:16:48 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
# uname -r

Linux tecmint.com 2.6.32-279.5.2.el6.i686 #1 SMP Thu Aug 23 22:16:48 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

RPMForge'i hoidla installimine RHEL/CentOS 6/5/4

Laadige alla ja installige RPMForge'i hoidla, valides oma süsteemile sobiva rpm-paketi.

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
## RHEL/CentOS 6 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm

## RHEL/CentOS 6 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
## RHEL/CentOS 5 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm

## RHEL/CentOS 5 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
## RHEL/CentOS 4 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.i386.rpm

## RHEL/CentOS 4 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.x86_64.rpm

Märkus. RPMForge'i hoidla installitakse kataloogi /etc/yum.repod kataloogi failina rpmforge.repo.

RPMForge'i hoidla võtme importimine RHEL/CentOS 7/6/5/4

Järgmisena peate oma süsteemi alla laadima ja installima DAG-i GPG-võtme.

# wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
# rpm --import RPM-GPG-KEY.dag.txt

Märkus. Imporditud GPG-võti, mis on salvestatud kataloogi/etc/pki/rpm-gpg kataloogi failina RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag.

Pakettide installimine RPMForge'i hoidla abil RHEL/CentOS 7/6/5/4

Proovime midagi installida rpmforge'i hoidla abil.

# yum --enablerepo=rpmforge install aria2
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit
Loading mirror speeds from cached hostfile
rpmforge                                                                    
Setting up Install Process
Dependencies Resolved

=================================================================================================
 Package             Arch			Version        Repository    Size
=================================================================================================
Installing:
 aria2              i686      1.15.1-1.el6.rf    rpmforge     1.2 M
Installing for dependencies:
 nettle             i686      2.2-1.el6.rf      rpmforge     359 k

Transaction Summary
=================================================================================================
Install    2 Package(s)

Seega, kui Yumi käsu abil installitakse uued paketid, kaasatakse RPMForge'i hoidla.

Keela RPMForge'i hoidla RHEL/CentOS 7/6/5/4

RPMForge'i hoidla keelamiseks avage lihtsalt fail /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo.

# vi /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo

Muutke väärtus „lubatud u003d 1” väärtuseks „lubatud u003d 0”. 0 tähendab väljalülitamist ja 1 sisselülitamist.

### Name: RPMforge RPM Repository for RHEL 6 - dag
### URL: http://rpmforge.net/
[rpmforge]
name = RHEL $releasever - RPMforge.net - dag
baseurl = http://apt.sw.be/redhat/el6/en/$basearch/rpmforge
mirrorlist = http://apt.sw.be/redhat/el6/en/mirrors-rpmforge
#mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge
enabled = 0
protect = 0
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag
gpgcheck = 1